Kloosterbrieven

Kloosterbrieven

Kloosterbrieven: verslagen uit klooster laboratorium Jan XVII. Onderstaande brieven geven een beeld van de de ontdekkingsreis die Jan XVII is: Op zoek naar nieuwe woorden en wegen voor de contemplatieve monastieke traditie. 

Sinds Thomas van Kleef in 2006 met zijn werk bij Jan XVII begon, doet hij er jaarlijks verslag van aan de Vriendenkring. Wat opvalt is de verandering van toon en lengte. Weet hij in de eerste brieven nauwelijks van ophouden, door de tijd heen worden zijn brieven korter, feitelijker, beknopter. De zoektocht naar ‘nieuwe woorden’ die Jan XVII is, lijkt vooral richting minder woorden te gaan. Eenzelfde versobering lijkt weggelegd voor de beoogde ‘nieuwe wegen’ voor de contemplatieve monastieke traditie. Ook hier is het vooral minder wat de klok slaat. Het accent komt geheel en al te liggen op het gaan herkennen – en eren – van de voortdurende uitnodiging tot verbinding en verzoening die schuilgaat in het ‘gewone’, dagelijkse, leven.

Deel 1: brieven 2016-2021

“Zalig het kerstfeest, anders dan je misschien zou willen”: Vriendenbrief winter 2021

Het innerlijk verhaal dat ons de dagen doorduwt: Vriendenbrief winter 2019

“In het naburige koloniehuis Sint Antonius onderzochten we de afgelopen twee jaar de mogelijkheid een thuis te realiseren voor een variëteit aan onthechtingsprocessen”. Vriendenbrief winter 2017

Een eigen bewustwordingstaal voor Jan XVII: Najaar 2017: Introductie van Liber.  “De Liber methodiek is bedoeld als het gemeenschappelijk oefengereedschap voor de leden van de monastieke Jan XVII-gemeenschap in ontwikkeling. Het maakt geïnteresseerden die zich hier zouden willen vestigen, direct duidelijk welke inhoudelijke wind hier waait. Zo wordt het voor hen – en voor ons – veel makkelijker om te bepalen of zij voor Jan XVII bedoeld zijn en omgekeerd.

Voorjaar 2017: Visie, Missie en Strategie als voortgekomen uit onze Geschiedenis

Zomer 2016: Veertig jaar Jan XVII

Deel 2: brieven 2011 -2015

Ontdekt! Een zee aan ruimte: Vriendenbrief najaar 2014

“Wilt ge er toe komen alles te weten, wens dan in niets iets te weten”:  Vriendenbrief najaar 2013

“Onze blik is niet gericht op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig”: Vriendenbrief najaar 2012 

“Hopen we hier hoge verwachtingen over onszelf waar te maken? Nee, we hopen hier zicht te krijgen op de stakkers die we – zonder God – zijn”: Vriendenbrief najaar 2011

Deel 3: brieven 2006-1010

“Het allerbelangrijkste gebed, zo zegt meester Eckhart, kent slechts twee woorden: Dank U. “: Vriendenbrief najaar 2010

“Gij hebt met groot geduld, uw heerlijkheid onthuld, o Heer, uw licht ontstoken”: Vriendenbrief najaar 2009

In wezen is een monnik een vrijheidsstrijder: Vriendenbrief najaar 2008

Dagorde opengesteld voor belangstellenden

Interieur Zeeveld krijgt facelift

Zijn gereformeerde jongeren ook welkom

Verslag verblijf in de abdij van Muensterschwarzach

Herinrichting tuinen van start

Opening Monastiek Centrum Zeeveld