Organisatie

Johannes 17
De naam van onze stichting is ontleend aan een tekst uit het bijbelboek Johannes: Opdat zij allen één mogen zijn, zoals Gij, Vader in mij, en ik in U. Wijd hen U toe in de waarheid. (Johannes 17, verzen 20-21 en 17). Dat klinkt heel christelijk. En is het ook. Maar wat betekent het? Waarom is het zo relevant voor onze missie? En waarom zouden we in onze tijd nog een bijbeltekst tot leidraad kiezen? Ook daarover gaat het in Zeeveld.