Karakter

Waarom spreek je over God? Wat je ook van Hem zegt, is onwaar.
Meester Eckhardt

Zoekend en onderzoekend
Opdat je kunt bepalen of Zeeveld een plek voor jou is: onze onderzoekende inslag is misschien wel een van onze belangrijkste karaktertrekken. Wat ons verder kenmerkt is dat dit zoeken heel praktisch en geaard is. Het vindt plaats in en door ons dagelijks werk en verkeren met elkaar. De vraag is telkens weer: wat is, gegeven de concrete situatie, verstandig? Wat is vruchtbaar? Wat is haalbaar? Wat werkt? Afwegingen die we niet in het luchtledige maken, maar in relatie tot de geest die wij menen te ontwaren in onze belangrijkste inspiratiebronnen: de bijbel en de leefregel van Benedictus. Die we, voor alle duidelijkheid, niet volgen naar de letter.

‘Mijnheer Reve, gelooft u dat God bestaat?’
‘Ach jongen,’ zei Reve, ‘bestaan, bestaan, dat heeft God helemaal niet nodig.’

Voor wie? 
Spirituele snackers blijken zich in Zeeveld niet thuis te voelen. Zij ervaren ons als ‘te streng’. Aan het andere uiterste van het spectrum ervaren fundamentalisten ons als ‘van God los’. Wie is wel in Zeeveld op zijn plaats? Iedereen die zich verwant weet met de vragen die ons bezielen én met onze omgang daarmee: alles onderzoekend, het goede behoudend. Praktische toetssteen daarbij is de bereidheid je toe te leggen op de Liber methodiek.