Zeeveld

Een unieke plek om te ont-moeten
Zeeveld is een eeuwenoude duinboerderij, gelegen in het prachtige Noordhollands Duinreservaat bij Castricum. Een uniek natuurgebied met een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Er zijn vele wandel- en fietsmogelijkheden en de zee is op loopafstand. De boerderij is omringd door een aantal tuinen.

Willibrord
De oude hofstede heeft haar naam te danken aan het gebied waarin zij gelegen is en dat van oudsher bekend stond als ‘t Zee Velt’. Dit werd al bewoond toen de laatste zeeduinenrijen nog niet waren ontstaan en het getij van eb en vloed nog in en uitstroomde. Archeologische vondsten zoals sikkels, vuurstenen en vooral stukken aardewerk zijn hiervan het bewijs. Bewoning was mogelijk doordat ‘t Zee Velt’ op een oude, hoger gelegen, duinrij ligt en een eigen zoetwaterwel heeft. In de achtste eeuw trokken Willibrord en zijn tijdgenoot Adelbert hierlangs om Kennemerland tot het christendom te brengen.

Van koninklijk bezit…
Al in 1614 maakten kaarten melding van ‘het Zee Veldt’. Een toen uitgestrekt duinterrein bij ‘Baccum’ waarvan het woonhuis altijd de kern heeft gevormd. In 1829 werd het verworven door Koning Willem I om het met de nieuwste landbouwmethodes in cultuur te brengen. Na het overlijden van de koning ging het gebied over aan zijn zoon Prins Frederik. Op zijn beurt liet deze het na aan zijn dochter Prinses von Wied. Zij verkocht het in 1903 aan de provincie Noord- Holland.

…tot monastiek centrum  
In de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de provincie het huis in erfpacht aan stichting Jan XVII. In de oude boerderij kwam een kapel, bijgebouwd werden een gastenverblijf, een serre en twee woonhuizen.