Vrienden

De prijs van onafhankelijkheid
Stichting Jan 17 is niet kerkelijk gebonden. Onze missie is spiritueel. En ons werk staat nog maar in de kinderschoenen. Dit beperkt de mogelijkheden fondsen te werven. Om toch onze groeiambities te bevorderen, is in 1995 een Vriendenkring opgericht. Deze bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij onze activiteiten en doelstellingen. Onze vrienden ondersteunen ons door een financiële bijdrage en/of door als vrijwilliger mee te werken. Incidenteel gedenken vrienden ons ook door een legaat in hun testament.

Fondsen
Met erkentelijkheid vermelden wij de steun van het Albert Asjesfonds en de Haella Stichting.