Menswording in uitvoering

Jan XVII is een ander woord voor ‘menswording in uitvoering’. Of beter gezegd: voor onderzoek naar menswording in uitvoering. Of, nog nauwkeuriger verwoord, voor praktisch onderzoek naar menswording in uitvoering. Want zoals we meer zoektocht dan vindplaats zijn, zo is het vooral onze reflectie op ons doen en laten die ons denken informeert.

We noemen Jan XVII ook wel een ‘klooster laboratorium’. Omdat we nieuwe woorden en wegen onderzoeken voor de contemplatieve kloostertraditie. Die ons wil leren ‘samen te vallen’, ‘een te worden’, met de zin die het leven in ons heeft, voor ons in petto heeft, en door ons aan het licht wil brengen. 

Mens zijn hoe doe je dat?
Onze voorbeeld mens: Jezus van Nazareth. Omdat we in hem de de eerste de beste personificatie van het Christus bewustzijn menen te herkennen: de beleving en uitdrukking dat alles en iedereen uit en tot dezelfde liefde geschapen wordt. Deel uitmaakt van een, grote, familie Liefde.

Onthechting
De sleutel tot dit bewustzijn: afstand te leren doen van wat we denken te willen, en in plaats daarvan de wil van de Levensbron te leren volgen. Daarbij dient de contempatieve monastieke traditie als inspiratie. Met als ruggengraat de klassieke geloftes van obedientia, stabilitas en conversio morum.

Onderscheidend vermogen
Eenheid is opgetelde verscheidenheid. Daarom is ons oefenen anders. Eigen. We oriënteren ons minder op de geijkte monastieke vormen, dan op hun bronnen. We ‘zoeken zoals de vaderen zochten’, maar doen het niet per definitie zoals zij het deden.

Inhoud…
Onze inhoudelijke focus: ons niet-weten de ruimte te leren geven. Met onze eigen Liber methodiek als leidraad. Een ‘doe het zelf coachingsmethodiek om alles wat zich in ons roert, roerloos te leren verwelkomen. Laat je hier meenemen in een een drietal geleide Liber meditaties.

.. en vorm
De praktische vorm van onze oefenstof: Transitium ZeeVELD. Een verblijfsaccommodatie in de duinen bij Castricum.

‘Blijf in je cel en je cel zal je alles leren’
ZeeVELD is om te beginnen ons thuis. Waar de voltijd ‘diendend kluizenaars’ onder ons 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, vooral solitair verblijven.

Steeds dezelfde keuze
Maar ZeeVELD reikt ons ook andere oefenstof aan. Tuinen, gebouwen, faciliteiten en gasten, ze vragen onophoudelijk om aandacht en actie. Nog is het ene probleem niet opgelost, of het volgende dient zich aan. Waarmee we steeds voor eenzelfde keuze staan: trekken we het harnas van verdediging en zelfrechtvaardiging aan? Of stellen we ons naakt en kwetsbaar op; keren we steeds weer naar binnen om daar de inspiratie te vinden voor onze houding naar buiten?

Hoe beter we daarin slagen, des te vruchtbaarder kan ons denken, doen en laten worden, met alle nieuwe vragen die ons opnieuw naar binnen dwingen, van dien.

Een sneeuwbaleffect wordt zichtbaar: op een steeds weer nieuw niveau voltrekt zich steeds hetzelfde proces. En lijfelijk kunnen we nu gaan begrijpen: de reis is het doel.

Lees hier meer over Jan XVII.

Verbum Caro Factum est

Beluister:
‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie van een eniggeborene
van bij een Vader,-
vol van genade en waarheid.’ Johannes 1:14