Menswording in uitvoering

Jan XVII is een ander woord voor ‘menswording in uitvoering’. Of beter gezegd: voor onderzoek naar menswording in uitvoering. Of, nog nauwkeuriger verwoord: voor praktisch onderzoek naar menswording in uitvoering. Want zoals we meer zoektocht dan vindplaats zijn, zo is het vooral onze reflectie op ons doen en laten die ons denken informeert. En niet andersom.

Anders uitgedrukt noemen we Jan XVII ook wel een ‘klooster laboratorium’. Omdat we nieuwe woorden en wegen onderzoeken voor de contemplatieve kloostertraditie. Deze wil ons leren ‘samen te vallen’, ‘een te worden’, met de zin die het leven in ons heeft, voor ons in petto heeft, en door ons aan het licht wil brengen. 

Mens zijn hoe doe je dat?
Onze voorbeeld mens: Jezus van Nazareth. Omdat we in hem de de eerste de beste personificatie van het Christus bewustzijn menen te herkennen: de beleving en uitdrukking dat alles en iedereen uit en tot dezelfde liefde geschapen wordt. Deel uitmaakt van een, grote, familie Liefde.

Klassieke geloftes nieuw geinterpreteerd

Onthechting
De sleutel tot dit bewustzijn: afstand te leren doen van wat we denken te willen, en in plaats daarvan de wil van de Levensbron te leren volgen. Waarbij de contempatieve monastieke traditie als leidraad en leerschool dient. Met als ruggengraat de klassieke geloftes van obedientia, stabilitas en conversio morum.

Onderscheidend vermogen
Eenheid is opgetelde verscheidenheid. Daarom is ons oefenen anders. Eigen. We oriënteren ons minder op de geijkte monastieke vormen, dan op hun bronnen. We ‘zoeken zoals de vaderen zochten’, maar doen het niet per definitie zoals zij het deden.

Relationeel verstillen
Zo kennen we een eigen oefenmethodiek: Liber. Een aanpak die het zwaartepunt van ons identiteitsbesef verhuist: van ons denken daarover, naar de mogelijkheid daarmee een onthechte relatie te onderhouden. Zo ontwikkelen we een intra-relationeel levensbesef dat ons bewust maakt van het inter-relationele karakter van de dingen en van onze plaats daarbinnen.

Bestel hier het Liber leesboek, of laat je hier meenemen in een een drietal geleide Liber meditaties

Transitium ZeeVELD: Verbinden, Verdiepen, Verstillen

Een monnik ‘leeft van het werk van zijn handen’ wat in ons geval neerkomt op het beheer van Transitium ZeeVELD, een verblijfsaccommodatie in de duinen bij Castricum. Die gasten en bewoners helpt stappen te zetten, een persoonlijke of professionele ‘transitie’ te maken.

Verbum Caro Factum est

Beluister:
‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie van een eniggeborene
van bij een Vader,-
vol van genade en waarheid.’ Johannes 1:14