Stiltegebed van Ton de Nooy

Stiltegebed

Stiltegebed van Ton de Nooy. Wat zich tot ‘klooster laboratorium’ ontwkkelde, richtte hij in 1976 op als Stichting Jan XVII,  ‘‘Centrum voor Monastieke Tradities’.

Dat er vrede mag zijn
in ons hart
rust in onze geest
en stilte
in het diepst van ons wezen.

Die stilte
waarin wij
iets zullen horen
van de klank
van de naam
ons gegeven
van in den beginne.

Een naam
die liefde is
licht en leven.

Ton de Nooy