Vacature ‘dienend kluizenaar’

Een Lied van Ja en Amen te leren zijn
Hieronder vind je informatie over de vacature ‘dienend kluizenaar’ bij klooster laboratorium Jan XVII. Eerst de functieomschrijving, gevolgd door een profielschets van de ‘ideale’ kandidaat, met daarna een nadere toelichting op functie en organisatie.

Klinkt zwaar, ‘dienend kluizenaar’? Misschien zou ‘ontdekkingsreiziger surplace’ ook wel een goede titel zijn…

 1. Over de functie

Oefenen in eenwording
Liefde. Aanvaarding, aandacht en bemoediging. Verlossing, vergeving en vrede: onze diepste diepte biedt ons niet anders, niets anders dan dat vraagt onze omgeving van ons.

Lijkt het je wat te leren balanceren op het snijvlak van wat het leven biedt én vraagt? Even onvoorwaardelijk naar binnen, als naar buiten te mogen leren bewegen?

Dat kan. Als ‘dienend kluizenaar’ bij klooster laboratorium Jan XVII.

Kortgezegd kun je in deze functie de kunst van de eenwording leren beoefenen. Samen gaan leren vallen met de zin die Het Leven in jou heeft, voor jou in petto heeft en door jou aan het licht wil brengen. Het Lied van Ja en Amen dat je in wezen bent, steeds zuiverder leren belichamen.

De reis die je daartoe wacht kent deze kenmerken:

 1. je oefent jezelf erin je niet-weten steeds meer ruimte te gunnen. Met de Liber methodiek als leidraad en tegen de achtergrond van de Joods-Christelijke wortels van Jan XVII in het algemeen en de Regel van Benedictus in het bijzonder;
 2. je werkt mee met beheer en exploitatie van Transitium ZeeVELD;
 3. je verblijft overwegend bestendig en solitair in ZeeVELD;

Maar ook al ben je kluizenaar, je staat er niet alleen voor. In ZeeVELD woont al een kluizenaar die je graag tot collega en mede-ontdekkingsreiziger zal zijn: Thomas van Kleef. Je kunt altijd op hem terugvallen, zou je even niet weten hoe je deze zo uiteenlopende activiteiten in de praktijk en met elkaar in balans moet brengen. Hij begrijpt bij voorbaat dat je geen prestatietocht begint, maar een leerweg inslaat, met alle vallen en opstaan dat daarbij hoort. Wat voor hem trouwens niet minder geldt dan voor jou. Ook is denkbaar dat je Thomas op termijn opvolgt bij de leiding over en verdere ontwikkeling van Jan XVII.

Voltijd/deeltijd
De functie is in voltijd en deeltijd beschikbaar.

 1. Profielschets: over de ideale kandidaat (m/v/x)
 • Je hebt je verdiept in de Liber methodiek.
 • Je bent een schaap met vijf poten. Avonturier en huismus, ondernemer en dienstverlener, vernieuwer en traditionalist, mensenmens en einzelgänger tegelijk.
 • Eerder liet je al zien een stabiele persoonlijkheid te zijn. Iemand op wie gebouwd kan worden. In staat zelfstandig te functioneren. IJverig, dienstbaar, sociaal vaardig en communicatief sterk. Succesvol binnen het eigen vakgebied.
 • Je bent maatschappelijk geëngageerd met een actieve belangstelling voor bewustzijnsontwikkeling, spiritualiteit en mystiek. Het contemplatieve kloosterleven heeft misschien al eens eerder aan je getrokken, maar je herkende jezelf onvoldoende in de bestaande vormen.
 • Dat je alleen door het leven gaat ben je gaan herkennen als de levensvorm die het beste bij je past.
 • Je bent toe aan een volgende stap in je loopbaan; aan iets geheel nieuws. En je snapt: ‘de gelijkenis van de parel, die slaat op mij’.
 1. Meer over de functie

Het ongerijmde gecombineerd
De functie behelst een op het eerste gezicht misschien volkomen onbegrijpelijke combinatie van abstract en concreet, verticaal en horizontaal, hemels en aards werk. De zin daarvan: om die schijnbare tegenpolen met elkaar te leren verzoenen. Om in plaats van een óf-óf bestaan, een én-én leven tot ontwikkeling te laten komen. Waarin bezinning, verstilling, meditatie of gebed niet zijn voorbehouden aan aparte plekken of tijden, maar je tot grondhouding worden.

Wat je wel gaat doen…
Hier krijg je een indruk van mogelijk praktisch werk dat je te wachten staat. Niet om je aan het schrikken te maken, maar om over te brengen dat je, natuurlijk, voldoende tijd hebt voor inkeer, meditatie of studie, maar evengoed heel wat uurtjes per dag de handen uit je mouwen zult moeten steken.

Parkeren of verteren
De zin van je praktische werk is tweeërlei. Ten eerste: het gebeurt! Er komt wat uit je handen, je levert een daadwerkelijke bijdrage aan de samenleving. Minstens zo belangrijk: het levert de oefenstof voor je innerlijke ontwikkeling. Want na verloop van tijd zal vrijwel alles wat je te doen krijgt je voor dezelfde keuze stellen: die tussen parkeren of verteren. Weer eenzelfde soort mail te moeten beantwoorden, opnieuw te maken krijgen met een ooit al opgelost probleem, een vergelijkbaar gesprek nog eens te moeten voeren: ook door het gebrek aan afleiding dat je leven kenmerkt, zal je werk je niet zelden irriteren. Boos maken. Opstandig, verdrietig, gedeprimeerd. ‘Ben ik hiervoor op deze wereld gezet?’ En altijd weer zal je eerste neiging zijn: om je aandacht dan maar te verleggen. Op zoek te gaan naar een plek om je demonen te parkeren.

In de oefening dan een andere keuze te leren maken ligt de essentie van je werk. Die eruit bestaat (Liber!) de misschien al in je begonnen ‘parkeerbeweging’ af te breken en om te zetten in de enkele aanwezigheid voor wat zich in je roert. Niet op reis te gaan naar de oorzaak van je verwondingen, maar er zonder verzet voor thuis te blijven; ze ‘te kussen‘, je pijn ‘te verteren’.

Je werk is geen monnikenwerk doordat het in zichzelf verheven of spiritueel is, maar doordat het je de mogelijkheid biedt ‘de monnik in jezelf’ te activeren.

… en wat je niet gaat doen
Je inzet als ‘dienend kluizenaar’: af te dalen in de diepste dieptes van je bestaan. Maar zomin als iemand die z’n schop steeds elders in de grond zet diep graaft, zo geldt dat ook wie vervulling zoekt in steeds weer andere belevenissen op steeds weer andere plekken. Zeker als je de functie van ‘dienend kluizenaar’ voltijds gaat vervullen, zal je werk er daarom ook uit bestaan verblijf en bezigheden buitenshuis af te bouwen. En ook dat zal je steeds weer diezelfde keuze voorleggen. Om wat dit bij je teweegbrengt te parkeren of te verteren.

Loon naar werken
Pittig als al dit allemaal kan zijn, evengoed is het zeldzaam lonend en bevredigend. Sluipenderwijs leg je een paradijs bloot. Je omgeving komt tot bloei, maar ook jijzelf. Niet omdat je perfect bent, of alles en iedereen om je heen klaar zou zijn, af, maar omdat het je steeds beter kan gaan lukken je te verzoenen met iedere beperking, ieder ‘nee’, of ‘tot hier en niet verder’ dat op je pad komt.

Die appel aan de boom? Het kan je steeds makkelijker gaan vallen die rustig te laten hangen.

 1. Over de organisatie

Klooster laboratorium Jan XVII
‘Dat allen een zijn’.

Leven, waar gaat dat over? Mens zijn, hoe doe je dat? Een ‘ik’ wat is dat? En als je op die vragen al een antwoord hebt, hoe weet je dat het klopt?

Wie eerlijk is erkent: ‘op de belangrijkste vragen in mijn leven weet ik het antwoord niet. Eigenlijk weet ik meer niet dan wel’. Om vervolgens z’n bestaan op die erkenning te funderen. Op het kennelijke ‘mysterie’ dat ons draagt.

Beetje bij beetje zou je dan weleens kunnen gaan ontdekken dat je essentie ligt in die innerlijke stiltedimensie die we in onze beste momenten ervaren als pure, onvoorwaardelijke liefde. En in het verwelkomen en belichamen daarvan.

Bij klooster laboratorium Jan XVII maken we van deze ontdekkingsreis ons werk en ons leven. In de vorm van een zoektocht naar een eigentijds contemplatief kloosterleven. Lees hier meer over Jan XVII.

 1. Overige informatie

Looptijd van de functie
Inzet is dat kandidaat en Jan XVII, als was het een huwelijk, een permanente verbintenis aangaan. Of dit wenselijk en haalbaar is zal over een periode van drie tot vijf jaar moeten blijken.

Selectieproces
De mate waarin je aan de profielschets voldoet vormt het belangrijkste selectiecriterium. Geven aanvullende informatie en eerste contacten aanleiding om over en weer nader kennis te maken, dan nodigen we je uit om drie dagen in ZeeVELD te verblijven en met Thomas mee te lopen. Pakt dat goed uit, dan kan een verblijf van drie weken volgen. Willen we dan nog steeds met elkaar verder, dan nemen we in een weer daarop volgend verblijf van drie maanden de uiteindelijke beslissing.

Beloning
Bij wijze van materiele beloning voorziet Jan XVII in kost, inwoning en zakgeld. De som hiervan is omgerekend gelijk aan het minimumloon.

Leesstof
Begin je geinteresseerd te raken, lees dan vooral ook: De Regel van Benedictus, Hoofdstuk 58, 1 tot en met 4. Een gewaarschuwd mens…

Sollicitaties
Maak in je sollicitatie vooral duidelijk waarom je denkt dat jij en deze vacature bij elkaar passen. Sluit een CV bij en vermeld drie referenties die ons meer kunnen vertellen over je arbeidsverleden. Je kunt je sollicitatie richten aan: bestuur Stichting Jan XVII, ter attentie van de secretaris, mevrouw Eveline Philipse, info@jan17.nl.