Vacature Dienend kluizenaar

Vacature Dienend kluizenaar

Je leven een lied van Ja en Amen
Breng het lied dat je bent tot klinken. Lees hier alles over de vacature Dienend kluizenaar bij Jan XVII

Liefde. Aandacht en aanvaarding. Bemoediging. Genade en geduld. Verlossing, vergeving, veiligheid en vrede: onze diepste diepte biedt ons niets anders, niets meer en niets minder vraagt onze omgeving van ons.

Verlang je ernaar te leren balanceren op het snijvlak van wat het leven je biedt én vraagt? Zou je even volledig naar binnen als naar buiten willen leren bewegen?

Dat kan. Als Dienend kluizenaar bij Jan XVII.

Over de vacature

Samengevat beoefen je als Dienend kluizenaar de kunst van de eenwording. Je leert samen te vallen met de zin die het leven heeft in jou, in petto heeft voor jou, en door jou aan het licht wil brengen.

De leerstof kent drie aspecten:

  1. tegen de achtergrond van de joods-christelijke signatuur van Jan XVII, bekwaam je jezelf in de Liber methodiek;
  2. je werkt mee aan het onderhoud, de verhuur en de gastenontvangst van Transitium ZeeVELD en begeleidt Liber cliënten;
  3. overwegend bestendig en solitair woon je in een eigen ‘cel’ in ZeeVELD.
Je leven een danklied

Wijd je hieraan met moed, beleid en trouw, en gaandeweg vallen je de schellen van de ogen. Word je tot een lied van Ja en Amen.

In maart 2022 realiseren we je ‘cel’, un april openen we formeel de vacature Dienend kluizenaar, vanaf mei kun je aan de slag.

Bij wijze van beloning voorziet Jan XVII in kost, inwoning en zakgeld.

Toelichting bij de vacature Dienend kluizenaar

Leven, waar gaat dat over? Mens zijn, hoe doe je dat? Een ‘ik’ wat is dat? En als je op die vragen al een antwoord hebt, hoe weet je dat het klopt?

Wie eerlijk is erkent: ‘op de belangrijkste vragen in mijn leven weet ik het antwoord niet’. En bouwt z’n bestaan op die erkenning. Op het kennelijke ‘mysterie’ dat ons draagt. Om vervolgens te  ontdekken dat je essentie ligt in die innerlijke stiltedimensie die we in onze beste momenten ervaren als pure, onvoorwaardelijke liefde. En in het verwelkomen en belichamen daarvan.

Zou je van dat ‘bouwen’ je werk willen maken? Je werk en je leven?

Klooster Laboratorium

Bij het klooster laboratorium dat Jan XVII is, kan het. Onze inzet: al doende te ontdekken hoe een hedendaags contemplatief kloosterleven er ook uit zou kunnen zien.

Zoveel is al duidelijk: anders dan anders.

We hebben bijvoorbeeld een eigen oefenweg ontwikkeld. Liber. Een ‘doe-het-zelf’ coachingsmethodiek die je leert je niet-wetend te verhouden met wat je wél denkt te weten, vinden en voelen. Al doende ontdek je dat het leven maar een ding wil: uitzinnig van je houden. En begin je vooral dit te willen: je erin te mogen oefenen die liefde door te geven.

Ontdek hier hoe de media over Jan XVII berichtten. Of lees hier wat blogs die een indruk geven van ons gedachtegoed.

Transitium ZeeVELD: Verbinden, Verdiepen, Verstillen 

Transitium ZeeVELD is een verblijfsaccommodatie in de duinen bij Castricum die je helpt een ‘transitie’ te maken. Het biedt daartoe drie verblijfssnelheden. De hoogste snelheid, ‘Verbinden’, verwelkomt wie een stap wil zetten op zakelijk gebied. Voor wie toe is aan een vorm van persoonlijke groei is er de snelheid ‘Verdiepen’. De traagste snelheid, die van het ‘Verstillen’, richt zich op wie van het zetten van stappen hun werk en hun leven willen maken: de Dienend kluizenaars van Jan XVII.

Aanwezigheid en beschikbaarheid

Voor de Dienend kluizenaars van Jan XVII is ZeeVELD behalve hun thuis ook een aspect van hun oefenstof op de weg van eenwording. De opdracht jaar in jaar uit, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, op dezelfde plek onvoorwaardelijk aanwezig en beschikbaar te zijn voor wat hun omgeving – lees: beheer en exploitatie van gebouw en grond – van ze vraagt, dwingt ze – als ze tenminste niet gek willen worden – op eenzelfde manier aanwezig en beschikbaar te worden voor wat hun innerlijk ze aanbiedt.

Een sneeuwbaleffect is het gevolg: hoe completer de beweging naar binnen, des te vollediger die naar buiten en omgekeerd.

Belangstelling? Lees: De Regel van Benedictus, Hoofdstuk 58, 1 tm 4. 

Afbeeldingen: impressies van ‘cel’ in wording

Vacature Dienend kluizenaar

Vacature dienend kluizenaar Dienend kluizenaar