Thomas van Kleef

Thomas (Thom) van Kleef (1954), is sinds 2005 verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Jan XVII. Rond zijn veertigste ‘toevallig’ verzeild geraakt in de Adelbert Abdij in Egmond-Binnen, greep Het Geluk Zelf hem daar bij de lurven. Tot vooral zijn eigen verbazing bleek een monastiek leven hem op het lijf geschreven. Alleen “niet in dit klooster en niet op deze manier”. Maar hoe dan wel? En waar? En wie zou dat betalen? Zonder enig uitzicht op de verwerkelijking van zijn dromen, ging Van Kleef voort op de onverwachte weg die zich voor hem geopend had. Steeds lichter bepakt. Aan het werk als afwasser in een Zwitsers hotel, hoorde hij van een vacature bij Jan XVII.

Van ‘Centrum voor Monastieke Tradities’ tot klooster laboratorium.
Tussen het Jan XVII dat Thomas in 2005 aantrof en dat van nu, ligt een wereld van verschil. Het ideaal dat stichter Ton de Nooy voor ogen had gestaan, was doodgelopen. Was het te specifiek geweest? Ingehaald door de tijd? Te zeer verbonden met de persoon De Nooy? In de hoop Jan XVII niet nog eens verweesd en verdwaald achter te laten, gooide Thomas de netten uit aan de andere kant van de boot. Was Jan XVII ooit een uiterst concreet doel, onder Thomas veranderde het karakter van de stichting in dat van een ontdekkingreis.

Het inhoudelijke spoor dat hij ontdekte: Liber. Een ‘doe-het-zelf coachingsmethodiek’ die de beoefenaars leert zich stil, ‘niet-wetend’, te verhouden met wat ze wél denken te weten, denken, vinden en te voelen. Al doende manifesteert zich een geactualiseerd weten. Kijken wordt zien, vinden verandert in ontdekken en projecteren maakt plaats voor onderscheiden.

De nieuwe vormtaal die zich in de loop van de jaren opdrong: het ‘diendend kluizenaarschap’. Een bestendig en solitair bestaan op het terrein van ZeeVELD in combinatie met de onvoorwaardelijke beschikbaarheid voor de vragen van beheer en exploitatie van de gastenaccommodatie.

Genetisch behept
Terugkijkend in zijn levensgeschiedenis, hoeft het geen verbazing te wekken dat Thomas uiteindelijk in deze tak van sport verzeild is geraakt. En al evenmin dat hij er zijn eigen, grensverleggende, draai aan geeft. Via moeders en vaders kant zit de spiritualiteit hem niet alleen in de genen, het werd hem ook nog eens met de paplepel ingegoten.

Eerder leven
Eerder werkte Thomas als communicatieadviseur. Als eerste in Nederland zette hij in de jaren tachtig een communicatieadviespraktijk op voor culturele instellingen. Tot zijn opdrachtgevers behoorden onder meer het Koninklijk Concertgebouworkest, het Holland Festival, het Festival Oude Muziek en De Nederlandse Opera. De benodigde kennis en ervaring deed hij mede op in New York. Hij woonde er zeven jaar en werkte er voor onder meer het City Center Theater en de componist Philip Glass. Van Kleef studeerde rechten en bestuurskunde in Leiden.

Meer
Meer over Thomas onder In de Media.