Kerststal 2022

Zalig het kerstfeest anders dan wij zouden willen.

“Weer een Kerst die totaal anders is dan wij zouden willen”, zei demissionair premier Rutte toen hij een dag of tien geleden weer een lockdown aankondigde. Wat je noemt ironisch, want wat kenmerkt onze wil anders dan dat deze geen ruimte wenst te bieden aan het Kerstkind? ‘Geen plaats in het nachtverblijf van de stad’ bij z’n geboorte, uitgekotst aan het eind van zijn leven…

Oh, wat hunkeren we naar vrede en geluk. Naar verlichting en groei. Maar dan wel volgens onze denkbeelden graag. Onze wil geschiede.

Juist een Kerstfeest dat ‘totaal anders is dan we willen’, kan ons op het spoor zetten van de diepste betekenis van het kerstverhaal. Kan ons openen voor de geboorte van het kerstkind, ook in ons.

Maak daartoe een lijst. Schrijf op: dit zou je anders gewild hebben deze kerstdagen, daarvan zou je gehoopt hebben dat het zich niet zou voordoen, hiermee zit je in je maag, zus zit het leven je dwars, zo loopt het tegen.
Alles wat je niet zou willen, de mensen, gebeurtenissen of dingen die onvrede bij je oproepen. Alle angst, afgunst, woede of wrevel die je in jezelf bespeurt: geef het ruim baan. Ga niet op zoek naar het licht in jezelf, naar het vrome, mooie of heilige, maar geef stem aan het donkere, het banale, de shit. Zie het, benoem het en schrijf het op. Regel na regel na regel.

En lees het dan hardop terug. Laat het zich uiten met alle drama die het in zich draagt. En nog eens. En nog eens. En verwelkom het onvoorwaardelijk. Sta het toe in alle hevigheid in je oren naar binnen te komen, door je hele lijf te reizen en bij je tenen weer naar buiten te verdwijnen.

Alles wat je wilt en vindt en voelt, hoopt en verwacht – rijp, groen, mooi, lelijk, wenselijk of niet – : geef er actief stem aan en word er passief voor aanwezig. Beleef het onvoorwaardelijk. Zonder er iets mee te willen, er iets
van te vinden.

En op een goed moment zal het je gaan dagen: geen groter kerstobstakel dan die wil van mij.

Een zalig kerstfeest, heel anders dan je misschien zou willen, wenst je, mede namens het bestuur van Jan XVII,

Thomas van Kleef

Related > ,

Rob Schipper

Vandaag zou Rob Schipper jarig geweest zijn. Samen met Ton de Nooy stichtte hij Jan XVII. Jarenlang hield Rob, ook letterlijk, trouw de wacht in

Lees verder »

Amarillo by Morning

Te blijven voortbewegen, wat er ook gebeurt, dát is de kunst. Niet: een enkel akkoord te zijn, maar alle coupletten te durven gaan belichamen van het lied dat in je woont…

Lees verder »

Pasen, Liber: oefening 2

Sta je met je neus op de ‘Nachtwacht’, je ziet een klodder, een veeg, een streek. Bepaald geen schilderij om over naar huis te schrijven. Dat wordt het pas als je er afstand van neemt…

Lees verder »

Zachte krachten

Nooit niet actueel: ‘De zachte krachten zullen zeker winnen’ * De zachte krachten zullen zeker winnen in ’t eind — dit hoor ik als een

Lees verder »