Concept Antonius Transitium

Zuidkant zuidvleugel2

Variatie
Concreet krijgt het aanbod van het Transitium een variëteit aan verschijningsvormen:
Doorlopend aanbod
Tezamen bieden de vaste Transitium bewoners en be-werkers, dagelijks, doorlopend en op vaste uren van de dag, de mogelijkheid tot deelname aan een brede variëteit aan meditatieve en bezinnende werk- en oefenvormen.
Aanbod op afspraak bij individuele Transitium bewoners en bewerkers
Ieder van hen voert daarnaast op het Transitiumterrein een eigen praktijk waarbij ook gasten van het Transitium afspraken kunnen maken.
Incidentele cursussen van het huis
Tezamen ontwikkelen zij ook een periodiek (meerdaags) cursus- of trainingsaanbod voor specifieke doelgroepen.
Incidentele cursussen van derden
Dit aanbod wordt verzorgd door gespecialiseerde derden van buiten die in het Transitium ruimtes huren voor een eigen cursusaanbod.

Vernieuwing door kruisbestuiving
Alleen al doordat het Transitium bestaande aanbodsvormen onder eenzelfde dak samenbrengt, is het vernieuwend. Maar de initiatiefnemers rekenen ook op een kruisbestuivingseffect, met als gevolg: de organische ontwikkeling van nieuwe wegen en vormen om alle denkbare vormen van transitie vruchtbaar te kunnen faciliteren of beleven.

Transitie en rouw
Meer of minder bewust: alle transitie gaat gepaard met rouw, dat is: de erkenning – het verdriet – dat wat ooit was, niet meer zal zijn. In de kern draait het Transitium dan ook om de facilitering van rouwprocesssen, maar dan wel in de breedste zin van het woord. Ook waar partners uit elkaar gaan, waar kinderen te maken hebben met ouders die (vecht)scheiden, waar sprake is van het verlies van een baan of van ingrijpende en lichaamsveranderende operaties treedt rouw op. Het Transitium erkent ook nadrukkelijk deze vormen van rouw en beoogt ook deze te faciliteren.

Geen vitaliteit zonder rouw
Niet te willen of te kunnen rouwen, betekent voor individu en samenleving een stagnatie van vitaliteit en veroorzaakt een even eindeloze als uitzichtloze variëteit aan vormen van persoonlijke en maatschappelijke schade. Ook daarom wil het Transitium stimuleren dat ‘rouw’ in de samenleving de plek gaat krijgen die het toekomt als noodzakelijke voorwaarde voor alle vormen van maatschappelijke en persoonlijke vernieuwing en ontwikkeling.