Inzet

Tot jou richten zich nu mijn woorden, wie je ook bent, die afstand doet van je eigen wil …
Uit de Regel van Benedictus

Visie
Visie, missie en strategie: lees hier de formele versie.

Monastieke gemeenschap
Inzet van ons leven en werk is dat dit, al doende, de vorm aanneemt van een contemplatieve gemeenschap. Tijdeigen en brongetrouw en vooral geïnspireerd door de geest van de Benedictijnse traditie. Contemplatief verstaan we als: al ons denken doen en laten, aan liefde te ontlenen, tot liefde te doen strekken.

Tussenjaar
Op den duur zal deze gemeenschap de dragende kracht zijn onder een ‘monastieke school’, o.a. voor jong volwassenen die er een ‘tussenjaar’ kunnen doorbrengen.

Deelnemers in deeltijd
Rond de gemeenschap zal zich een grotere kring van deelnemers in deeltijd vormen. Vrouwen en mannen die regelmatig een paar dagen met de kerngroep meeleven.

Transitium ZeeVELD
De gemeenschap in wording is het fundament onder Transitium ZeeVELD. Onder deze noemer ontwikkelt zich een aanbod dat overgangsprocessen, eigenlijk ook altijd: ‘rouwprocessen’, faciliteert.

"Dat allen één zijn.”