Jan XVII

Menswording in uitvoering

Van beroep mens
Jan XVII is een monastieke beproefplaats. We hebben het ook wel over een ‘klooster laboratorium’. Omdat het een plek is waar we nieuwe woorden en wegen uitproberen voor de contemplatieve kloostertraditie. Die ons wil leren ‘samen te vallen’, ‘een te worden’, met ons diepste wezen. . 

Mens zijn hoe doe je dat?
Ons voorbeeld van hoe dat eruit ziet: Jezus van Nazareth. De eerste de beste personificatie van het Christus bewustzijn: de beleving en uitdrukking dat alles en iedereen uit en tot dezelfde liefde geschapen wordt. Deel uitmaakt van een, grote, familie Liefde.

Onthechting
De sleutel tot dit bewustzijn: afstand te leren doen van onze gewaande wil en in plaats daarvan de wil van de levensbron voor ons, te leren volgen. Leidraad en leerschool: de contemplatieve monastieke traditie. Met als ruggengraat de geloftes van obedientia, stabilitas en conversio morum.

Onderscheidend vermogen
Eenheid is opgetelde verscheidenheid. Daarom is ons oefenen anders. Eigen. We oriënteren ons minder op de geijkte monastieke vormen, dan op hun bronnen. We ‘zoeken zoals de vaderen zochten’, maar doen het niet per definitie zoals zij het deden.

Relationeel verstillen
Zo kennen we een eigen oefenmethodiek: Liber. Een aanpak die het zwaartepunt van ons identiteitsbesef verhuist: van ons denken daarover, naar de mogelijkheid met ons denken en voelen een onthechte relatie te onderhouden. Zo ontwikkelen we een intra-relationeel levensbesef dat ons bewust maakt van het inter-relationele karakter van de dingen en van onze plaats daarbinnen.

Bestel hier het Liber leesboek, of laat je hier meenemen in een een drietal geleide Liber meditaties

Uitbouw ZeeVELD
Een monnik ‘leeft van het werk van zijn handen’, in ons geval: het beheer van ZeeVELD. Opdat dit meerdere monniken van werk kan voorzien, willen we op termijn alle vergunde gebouwen realiseren. We denken dat hiermee ook het draagvlak en de continuïteit van Jan XVII gediend zullen zijn.   

Verbinden, verdiepen, verstillen
Het vergrootte ZeeVELD kent drie verblijfssferen. (Hier lees je uitgebreid hoe ze in elkaar grijpen).

  • Verbinden; voor groepen die nader tot zichzelf, tot elkaar of tot een gezamenlijk groepsdoel willen komen.
  • Verdiepen; voor individuele gasten die zich in Liber willen bekwamen.
  • Verstillen; de monastieke beproefplaats Jan XVII.

Verbum Caro Factum est
Beluister:
‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie van een eniggeborene
van bij een Vader,-
vol van genade en waarheid.’ Johannes 1:14

"Dat allen één zijn.”