Over stilte

Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt.
Isaac van Ninivé (Syrische woestijnmonnik, 7e eeuw)

Stil zijn werkt
Stil zijn, ook innerlijk, is een ideaal middel om dichter bij jezelf te komen. Stilte maakt ons bewuster van de essentie van ons zijn. Stil zijn werkt. Stilte, rust, is de grondtoon voor een harmonieus leven. Als we stil zijn, zien we ons zelf en onze innerlijke werkelijkheid onder ogen. Stilte, zwijgen, is een manier om ons te bevrijden van de gedachten die ons voortdurend bezig houden. Stilte is een geneesmiddel dat innerlijke emoties tot rust brengt, zodat we innerlijke klaarheid bereiken. Zoals troebele wijn helderder wordt als hij in alle rust opgeslagen ligt.

Ons stil zijn is niet hetzelfde als zwijgen. Het is eerder een vorm van luisteren. Naar wat de geest ons in het moment wil aanreiken.

verstilling2

Meer over stilte “Learning to Be Still in a Nation of Busy Believers”.

verdieping2

Meer over stilte: gebed

deel

volg


"Dat allen één zijn.”