Jan XVII

Om te leren loslaten
In Duinboerderij Zeeveld ontwikkelt stichting Jan XVII een oefenschool. Om te leren gehoorzamen aan de roep van de grond van ons bestaan. En daartoe los te leren laten wat ons gescheiden houdt van onze diepste waarheid. Die liefde is, licht en leven.

De methodiek die we daarbij hanteren: Liber. Je kunt er hier alles over lezen.

 

onthechting

 

Om te leren vrucht te dragen
Al doende leren we het leven werkelijk te aanvaarden en lief te hebben; komen we dichter bij wie we werkelijk zijn; bij onze mogelijkheden én onmogelijkheden; bij onze bestemming. En worden we in toenemende mate: liefdevol en vruchtbaar. Aanwezig en betekenisvol.

Om te leren navolgen
In Jezus van Nazareth ervaren wij de vleesgeworden liefde en waarheid:‘sprekend God’. Wie wil weten hoe het in z’n werk gaat, ‘mens te zijn’, volge hem na. In de mate waarin dat lukt belichaam ook jij dan de ‘Christusgeest’.

‘Het spreken is vlees-en-bloed geworden
en heeft bij ons zijn tent opgeslagen;
wij hebben zijn glorie aanschouwd,
een glorie van een eniggeborene
van bij een Vader,-
vol van genade en waarheid.’ Johannes 1: 14.
Luister hier

Om te leren groeien
Opdat niet de indruk ontstaat dat ‘we’ wat voorstellen – dat valt tegen. Of misschien ook wel mee. Tot op heden leeft in het huis van onze stichting slechts één permanente bewoner. Maar als het kleine je niet te min is – lees dan vooral verder. En wellicht tot ziens.

deel

volg


"Dat allen één zijn.”